Pojdi na glavno vsebino

Pooblastila ZAMP in včlanitev v ZAMP

POGOJI ZA VČLANITEV 

Članstva v združenju ZAMP je za avtorje in imetnike avtorskih pravic brezplačno.

Član društva lahko postane fizična oseba, ki izpolnjuje sledeče pogoje:

  • je državljan Republike Slovenije ali druge države članice Evropske Unije ali Evropskega gospodarskega prostora ali ima v takšni članici prebivališče,
  • je avtor ali imetnik avtorske pravice na že izdanem avtorskem delu s področja književnosti, znanosti, publicistike in prevodov,
  • pooblasti društvo za kolektivno upravljanje avtorskih pravic na delih s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodov za primere iz prvega odstavka 4. člena statuta ZAMP na območju delovanja društva in
  • za kolektivno upravljanje avtorskih pravic iz prejšnje alineje na območju delovanja društva ni pooblastila druge kolektivne organizacije.

Fizična oseba, ki želi postati član društva, posreduje društvu pisno pristopno izjavo na obrazcu, ki ga pripravi poslovodstvo društva.

Če se v društvo želi včlaniti mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše njeno pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Če se želi v društvo včlaniti mladoletna oseba od sedmega do dopolnjenega 15. leta starosti, njen zakoniti zastopnik o tem poda pisno soglasje.

Član društva lahko postane pravna oseba, ki je imetnik avtorske pravice na že izdanih delih s področja književnosti, znanosti, publicistike ali njihovega prevoda, če ta dela izpolnjujejo kriterije iz prvega odstavka 8. člena Statuta ZAMP.

Član društva lahko postane tudi združenje imetnikov pravic, ki izpolnjuje sledeče pogoje:

  •  ima sedež v Republiki Sloveniji ali v drugi državi članici Evropske Unije ali Evropskega gospodarskega prostora,
  • združuje avtorje ali imetnike avtorskih pravic na delih s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodov, pooblasti društvo za kolektivno upravljanje avtorskih pravic na delih s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodov za primere iz prvega odstavka 4. člena Statuta na območju delovanja društva in
  • za kolektivno upravljanje avtorskih pravic iz prejšnje alineje na območju delovanja društva ni pooblastilo druge kolektivne organizacije. 

Član društva lahko postane tudi druga kolektivna organizacija avtorjev, ki ima dovoljenje Urada za intelektualno lastnino in izpolnjuje pogoje iz petega odstavka tega člena.

Pravna oseba, ki želi postati član društva, posreduje društvu pisno pristopno izjavo na obrazcu, ki ga pripravi poslovodstvo društva.

Ne glede na prvo alinejo prvega odstavka in prvo alinejo četrtega odstavka tega člena lahko postane član društva tudi fizična oseba, ki je državljan ali ima bivališče v kakšni drugi državi, ali pravna oseba, ki ima sedež v kakšni drugi državi, če tako določa mednarodna pogodba ali ob pogoju dejanske vzajemnosti, ki jo mora dokazati kandidat za člana.

Član društva lahko postane tudi zastopnik avtorja ali imetnika avtorskih pravic na delu s področja književnosti, znanosti, publicistike ali njihovega prevoda. Pristopna izjava takšnega zastopnika vsebuje tudi podatke o avtorju ali imetniku avtorskih pravic, ki ga zastopa, in ki so potrebni za delovanje in poslovanje društva, podatke o izdanih avtorskih delih s področja književnosti, znanosti, publicistike ali njihovih prevodov in njegovo soglasje za obdelavo osebnih podatkov.

Ne glede na prvi in četrti odstavek tega člena, fizična ali pravna oseba ne more postati član društva, če je bila v zadnjih petih letih iz njega izključena.

Ne glede na peti odstavek tega člena združenje imetnikov pravic ne more postati član društva, če združuje eno ali več fizičnih ali pravnih oseb, ki so že same člani društva.

POGOJI ZA PREKLIC POOBLASTILA ZA UPRAVLJANJE AVTORSKIH PRAVIC 

Član društva lahko v pisni obliki delno ali v celoti prekliče pooblastilo za kolektivno upravljanje njegovih avtorskih pravic. Preklic pooblastila začne učinkovati s prvim dnem poslovnega leta, ki sledi letu, v katerem ga je društvo prejelo. Šteje se, da je član društva s preklicem pooblastila za kolektivno upravljanje njegovih avtorskih pravic podal tudi izstopno izjavo iz društva.

Če je preklic pooblastila iz prejšnjega odstavka delen, tako da društvo še vedno upravlja določene avtorske pravice za določene primere in na določenem avtorskem delu, član, ki je preklic podal, ob začetku učinkovanja preklica in izstopa iz društva pridobi položaj imetnika avtorske pravice, ki je društvo pooblastil za kolektivno upravljanje te pravice po 11. členu statuta ZAMP.

Avtor ali imetnik avtorske pravice, ki ni član društva, in ki je društvo pooblastil za upravljanje določene avtorske pravice po 11. členu statuta ZAMP, lahko v pisni obliki delno ali v celoti to pooblastilo prekliče. Preklic pooblastila začne učinkovati s prvim dnem poslovnega leta, ki sledi letu v katerem ga je društvo prejelo.

Preklic pooblastila ne vpliva na kolektivno upravljanje avtorskih pravic, ki se na podlagi zakona obvezno kolektivno upravljajo (drugi odstavek 4. člena Statuta ZAMP).

 

Več o članstvu in uresničevanju pravic iz naslova uporabe avtorskih del v Združenju ZAMP si lahko preberete v Statutu ZAMP v členih od 8 do 16.

 

Na dan 10. 10. 2023  ima  kolektivna organizacija Združenje avtorjev ZAMP, k.o. v svojih vrstah 1277 članov. Vsak član ima en glas. 

 

POOBLASTI ZAMP ZA UREJANJE PRAVIC

POSTANI ČLAN 

Za vstop v članstvo ali podelitev pooblastila za upravljanje pravic kolektivni organizaciji izpolnite in podpišite spodnje pooblastilo.

Pooblastilo za kolektivno upravljanje avtorske pravice

Izpolnjeno in podpisano pooblastilo pošljite na naslov:

ZAMP - Združenje avtorjev Slovenije, k.o.
Kersnikova 10A,  p.p. 1502
1001 Ljubljana

Za dodatna pojasnila ali v zvezi z morebitnimi vprašanji pri izpolnjevanju obrazcev nas lahko pokličete na 01 43 41 692 (administrativno-tehnična služba) ali na 051 309 306 (skrbništvo repertoarja).

DOPOLNI SEZNAM SVOJIH AVTORSKIH DEL 

Seznam svojih še neregistriranih avtorskih del lahko vnesete v aplikaciji MOJ ZAMP.

 


© 2017 - 2024 ZAMP - Združenje avtorjev Slovenije, k.o. Vse pravice pridržane. | Pravno obvestilo | Piškotki

Produkcija: boomerank

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...