Pojdi na glavno vsebino

Urejanje avtorskih pravic

Poleg upravljanja avtorskih pravic je osnovni namen združenja ZAMP omogočiti uporabnikom čim enostavnejši dostop do zakonite uporabe avtorskih del.

Tako za uporabnike avtorskih del predstavljamo enotno točko (po načelu "one-stop-shop"), kjer lahko uporabo pravic uredi vsak uporabnik.

Repertoar avtorskih del ZAMP sestavljajo pisana dela s področja književnosti, znanosti, publicistike, odlomki gledaliških del, ki niso programska celota, ter prevodi teh del.

Kdaj se obrnete na nas?

V skladu z Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP)  morajo uporabniki pridobiti dovoljenja ZAMP-a za uporabo del iz repertoarja kolektivne organizacije pred pričetkom uporabe avtorskih del.

I. Priobčitev javnosti neodrskih pisanih del (male pravice)

Nekaj primerov uporabe priobčitve javnosti:

  1. Predvajanje avtorskih del po napravah za prenos slike ali zvoka, kadar se te nahajajo na javnih mestih oziroma so javnosti dostopni (npr. v trgovinah, gostinskih lokalih, frizerskih salonih, športnih igriščih, kopališčih, igralnicah, bencinskih črpalkah, prevoznih sredstvih in podobno).
    Pri tovrstnem predvajanju prihaja do uporabe dveh različnih materialnih avtorskih pravic in sicer do pravice sekundarnega radiofuznega oddajanja in do pravice javnega predvajanja s fonogrami in videoigrami. Poudariti je potrebno, da morajo uporabniki zaprositi za dovoljenje vedno kadar imajo fizično nameščeno kakršnokoli napravo za prenos slike ali zvoka na javnem mestu, ne glede na uporabo (radio, TV, video panoji, kasetofoni, CD predvajalniki, zvočnik, računalniki preko katerih se predvajajo avtorska dela, ipd.). Neposredno kontrola vsakega uporabnika namreč ni mogoča, zato se plačuje pavšal, ki je določen glede na število naprav za prenos slike ali zvoka. Uporabnik mora najkasneje v osmih dneh pred pričetkom uporabe avtorskih del PRIJAVITI nameravano uporabo kolektivni organizaciji. Na podlagi prijave bo kolektivna organizacija izdala ustrezno DOVOLJENJE ZA UPORABO
  2. Javno izvajanje avtorskih del iz repertoarja ZAMP-a v živo z branjem ali recitiranjem del. Prireditelji kulturno umetniških in zabavnih prireditev so dolžni vsako prireditev predhodno PRIJAVITI in sicer najkasneje 8 dni pred samo prireditvijo, ter so dolžni v 15 dneh po prireditvi kolektivni organizaciji poslati SPORED uporabljenih del.
  3. Oddajanje z radiodifuznimi signali (RTV emitiranje - brezžično ali po kablu) in radiodifuzna retransmisija.
    Za radiodifuzno oddajanje in radiodifuzno retransmisijo del plačujejo RTV organizacije in kabelski operaterji honorar v višini, ki se določi s pogodbo med združenjem in posameznim uporabnikom, pri čemer se upošteva njegova programska usmerjenost. Če pogodbe ni, plačujejo ti uporabniki honorar v mesečnem pavšalnem znesku iz tarifnega dela pravilnika ne glede na obseg uporabljenih del. RTV organizacije so dolžne enkrat mesečno dostavljati združenju sporede oddajanih del.

 

II. Reproduciranje avtorskih del v čitankah in učbenikih za pouk

Brez prenosa ustrezne materialne avtorske pravice, vendar ob plačilu primernega nadomestila, je dopustno reproducirati avtorska dela v čitankah in učbenikih za pouk. Kolektivna organizacija je dolžna v skladu s tretjim odstavkom 39. člena ZKUASP na pisno zahtevo vsakogar dati podatke, ali upravlja pravice nekega avtorja na določenih delih in pod kakšnimi pogoji. Založniki učbenikov in čitank za pouk so dolžni plačati ustrezno nadomestilo za tiste avtorje, ki jih na podlagi pooblastila v sladu z 18. členom ZKUASP varuje ZAMP.

Založniki čitank in učbenikov za pouk so dolžni pred izdajo le-teh posredovati podatke o uporabljenih delih tistih avtorjev, ki jih zastopa kolektivna organizacija ZAMP - Združenje avtorjev Slovenije. Pisno zahtevo za posredovanje podatkov o upravljanju pravic posameznih avtorjev na določenih delih lahko posredujete tudi po e-mailu: info@zamp-zdruzenje.si.

V kolikor bo ugotovljeno, da kolektivna organizacija upravlja s pravicami avtorja oziroma avtorjev, katerih dela bodo uporabljena v čitanki ali učbeniku za pouk, je založnik dolžan posredovati podatke o uporabljenih delih in plačati ustrezno nadomestilo v skladu s Pravilnikom o honorarjih za uporabo avtorskih del iz repertoarja združenja ZAMP.

Glede na dejstvo, da založnikom pred izdajo učbenikov in čitank za pouk niso znani podatki o avtorjih in njihovih delih, ki jih zastopa kolektivna organizacija,  morajo založniki prijaviti kolektivni organizaciji vsako izdajo učbenika oziroma čitanke za pouk, v kateri so uporabljena avtorska dela s področja književnosti, znanosti in publicistike ter njihovi prevodi. V kolikor se avtorska dela avtorjev, ki jih zastopa kolektivna organizacija reproducirajo brez plačila primernega nadomestila ima kolektivna organizacija pravico zaračunati honorar v dvakratnem znesku najvišjega honorarja, kot ga določa ustrezna tarifna številka.

 

III. Reproduciranje književnih del na fonogramih in videogramih (mehanične pravice)

Založniki, ki uporabljajo avtorska dela iz repertoarja ZAMP-a na fonogramih in videogramih, so dolžni za tiste imetnike pravic, ki jih na podlagi pooblastila v sladu z 18. členom ZKUASP varuje ZAMP predhodno pridobiti dovoljenje. Kolektivna organizacija mora skladno s tretjim odstavkom 39. člena  ZKUASP na pisno zahtevo vsakogar dati podatke, ali upravlja pravice nekega avtorja na določenih delih in pod kakšnimi pogoji. Pisno zahtevo za posredovanje podatkov o upravljanju pravic posameznih avtorjev na določenih delih lahko posredujete tudi po e-mailu: info@zamp-zdruzenje.si.

 


© 2017 - 2024 ZAMP - Združenje avtorjev Slovenije, k.o. Vse pravice pridržane. | Pravno obvestilo | Piškotki

Produkcija: boomerank

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...