Pojdi na glavno vsebino

Javna razprava o predlogu spremenjenih in dopolnjenih aktov Združenja ZAMP

Spoštovane članice in člani Združenja ZAMP,

 

Združenje ZAMP je svoje temeljne akte in pripadajoče pravilnike nazadnje spremenilo leta 2017, sledeč spremembam temeljne avtorske zakonodaje iz leta 2016. Zaradi kontinuiranega razvoja, tako samih aktivnosti Združenja ZAMP kot tudi avtorskopravne zakonodaje,  v ZAMP že dlje časa razvijamo tudi prenovo temeljnih aktov.

Zato želi ZAMP, tudi v skladu z nedavno izraženo željo članov, pooblastiteljev in drugih imetnikov pravic v zvezi z možnostjo upravljanja novih pravic, na novo urediti svoj Statut in pripadajoče pravilnike. Statut in akte je potrebno dokončno uskladiti z ZASP in ZKUASP ter jih hkrati vsebinsko dopolniti tako, da bodo urejali tudi poslovanje v zvezi z dodatnimi pravicami, ki jih namerava Združenje ZAMP kolektivno upravljati v prihodnje. Za pridobitev dovoljenja za kolektivno upravljanje pravic ZKUASP med drugim zahteva predložitev naslednjih pravil delovanja kolektivne organizacije, ki so priloženi temu obvestilu:

  1. statut (Statut ZAMP);
  2. pravila o delitvi zbranih avtorskih honorarjev (v Pravilniku o delitvi honorarjev);
  3. pravila o uporabi nerazdeljenih zneskov avtorskih honorarjev (v Pravilniku o delitvi honorarjev);
  4. pravila o politiki vlaganja avtorskih honorarjev v bančne depozite in uporabi teh prihodkov (v Pravilniku o politiki vlaganja AH v bančne depozite);
  5. pravila o stroških poslovanja (v Pravilniku o stroških poslovanja);
  6. pravila o namenskih skladih (v Pravilniku o namenskih skladih);
  7. pravila o obvladovanju tveganj (v Pravilniku o obvladovanju tveganj).

Poslovodstvo je pripravilo osnutke spremenjenih in dopolnjenih aktov, ki ustrezajo zakonodajnim zahtevam. Ker gre za relativno veliko število sprememb in dopolnitev, bodo akti skupščini ter nadzornemu odboru predlagani v sprejem v čistopisu, osnutki čistopisov in pregledni dokumenti  v obliki sledenih sprememb (oznaka "tc") pa bodo v času javne razprave sproti posodabljani na tej strani. Spremembe se nanašajo tako na že omenjeno ureditev upravljanja novih pravic, kakor na ureditev pravil ter uskladitev s predpisi na drugih področjih upravljanja in poslovanja. Največ predlaganih sprememb je posledica zahtev Urada RS za intelektualno lastnino v smislu uskladitve z določbami ZKUASP, veliko pa jih sledi tudi predlogom članic in članov, zbranih v preteklih letih.

ČLANE IN ČLANICE ZDRUŽENJA ZAMP VABIMO, DA OSNUTKE PREDLAGANIH AKTOV PROUČITE IN SPOROČITE SVOJE PRIPOMBE OZIROMA PREDLOGE SPREMEMB IN DOPOLNITEV NA NASLOV poslovodstvo@zamp-zdruzenje.si, IN SICER NAJKASNEJE DO PONEDELJKA, 14. 8. 2023.

Skupščina Združenja ZAMP, ki bo odločala o predlogu spremenjenih aktov, bo sklicana v zadnjih dneh avgusta.

Priloge

0-statut-zamp-osnutek-predloga-140823.pdf
1-pravilnik-o-delitvi-honorarjev-osnutek-predloga-140823.pdf
2-pravilnik-o-namenskih-skladih-zamp-osnutek-predloga-140823.pdf
3-pravilnik-o-stroskih-poslovanja-osnutek-predloga-140823.pdf
4-pravilnik-o-politiki-vlaganja-ah-v-bancne-depozite-osnutek-predloga-140823.pdf
5-pravilnik-o-obvladovanju-tveganj-osnutek-predloga-140823.pdf
0-tc-statut-zamp-osnutek-predloga-140823.pdf
1-tc-pravilnik-o-delitvi-honorarjev-osnutek-predloga-140823.pdf
2-tc-pravilnik-o-namenskih-skladih-zamp-osnutek-predloga-140823.pdf
3-tc-pravilnik-o-stroskih-poslovanja-osnutek-predloga-140823.pdf
4-tc-pravilnik-o-politiki-vlaganja-ah-v-bancne-depozite-osnutek-predloga-140823.pdf
5-tc-pravilnik-o-obvladovanju-tveganj-osnutek-predloga-140823.pdf


© 2017 - 2024 ZAMP - Združenje avtorjev Slovenije, k.o. Vse pravice pridržane. | Pravno obvestilo | Piškotki

Produkcija: boomerank

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...